Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy przedszkola

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

 

Koncepcja pracy placówki

 

- zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy,

- kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,

- stworzenie strony internetowej,

- zaprojektowanie logo przedszkola – wykorzystywanie go w promocji przedszkola,

- współpraca z instytucjami i mediami,

- pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność przedszkola,

- organizowanie imprez dla środowiska,

- dbałość o estetykę placówki i otoczenia,

- udział w  imprezach – konkursach, festiwalach, olimpiadach,

- publikacja osiągnięć placówki,

- eksponowanie dyplomów, podziękowań.

 

Zarządzanie i organizacja

- zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej placówki,

- systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry,

- zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,

- zapewnienie sprawnego i skutecznego kierowania placówką,

 

Opieka, wychowanie, edukacja

- tworzenie warunków dających możliwości rozwoju każdego dziecka,

- zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka,

- dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych,

- tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności,

- organizowanie zajęć i zabaw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

- korzystanie z pomocy specjalistów za zgodą rodziców – psycholog, pedagog, logopeda,

- organizacja zajęć dodatkowych – rytmika, język angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna,

- stosowanie różnorodnych metod w pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych,

- systematyczne podnoszenie warunków higienicznych, zdrowotnych i bezpieczeństwa na terenie placówki,

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.