Get Adobe Flash player

Programy edukacyjne i profilaktyczne

 

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola.
Jest to współpraca z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego kształcenie.

Placówka współpracuje z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje  się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

Nauczyciele realizują szereg projektów i programów :

  • "Poczytaj mi przyjacielu" program edukacji czytelniczej propagujący codzienne głośne czytanie dzieciom związany z akcją "Cała Polska czyta dzieciom".
  • "Czyste powietrze wokół nas" program edukacji prozdrowotnej przedszkolaków służący ochronie ich zdrowia przed narażeniem na dym tytoniowy.
  • "Mamo, tato wolę wodę" program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
  • "Akademia zdrowego przedszkolaka" ma na celu propagowanie wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia
  • "Akademia Aquafresh" największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.
  • "Kubusiowi przyjaciele natury" ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
  • "5 porcji warzyw, owoców lub soku" głównym jego celem jest promowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków spożywania warzyw, owoców lub soków pięć razy dziennie wśród dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych biorących udział w Programie

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.