Get Adobe Flash player
RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 W JAROSŁAWIU
Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 ( w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na zajęcia dydaktyczne, 2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.
Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i popołudnie.
 Poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:
- podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
- są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
- pracują indywidualnie z nauczycielem,
- wykonują czynności higieniczno-sanitarne.
Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:
- realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
- są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
- prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
-podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.
Relaksacja, podczas której dzieci:
- słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
- słuchają nagrań płytowych i słuchowisk, 
- słuchają muzyki relaksacyjnej,
- bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.
 Popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:
- podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
- podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
- bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
- słuchają literatury, oglądają książki,
- podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
- dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.
Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.Copyright © 2013. All Rights Reserved.