Get Adobe Flash player

Archive for December 2015|Monthly archive page

Spotkania z książką.

Zapraszamy rodziców na spotkania z książką w ramach kierunków pracy na rok szkolny 2015/2016 "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży". Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach poprzez prezentację tekstu literackiego. Chętnych rodziców zapraszamy codziennie pomiędzy godziną 10:30-11:30.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.