Get Adobe Flash player

Rola głośnego czytania w życiu dziecka przedszkolnego

Współcześni psycholodzy uważają dzieciństwo za bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Dziecko stało się więc centrum procesu wychowawczego i dydaktycznego, a wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze; warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat ich uczuć i myśli.

Niestety, w chwili obecnej książka stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą; pojawiło się wiele innych możliwości przekazywania informacji, a piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier komputerowych.. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora i jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania czasu, a rodzice często po prostu nie kontrolują, co i jak długo oglądają ich dzieci. Od czytelniczego wysiłku, od konsekwencji zależeć będzie, czy wykształci się w dzieciach ów czytelniczy nawyk, tym bardziej, że przyjemność czytania i miłość do książek musi powstać właśnie w dzieciństwie; mądre i odnoszące sukcesy w szkole dzieci to często te, które  mają codzienny kontakt z literaturą, a dzieci, które mają kłopoty w szkole, to zazwyczaj te, o których rozwój umysłowy we wczesnym dzieciństwie  nikt po prostu nie zadbał.

Przebywanie z ulubioną książką jest bardzo ważną i pożądaną formą spędzania czasu wolnego w każdym wieku. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy, może głęboko rozwijać osobowość dziecka, poszerzać możliwości poznania świata, pozwalać na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom i obserwacjom.

Słuchając ciekawej książki, dziecko przeżywa losy bohaterów, a przy okazji uczy się doceniać postępowanie przedstawionych postaci, odróżniać to, co jest dobre od tego, co złe. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności.

Czytanie może mieć charakter pośredni, odbywać się poprzez rodziców, nauczycieli lub inne osoby. Czytanie należy do elementarnych umiejętności umysłowych. Jest pośrednim narzędziem poznawania otaczającej nas rzeczywistości, otwiera przed nami bogate źródło dziedzictwa kulturowego, a tym samym warunkuje wszechstronny rozwój.

 

Opracowanie:  nauczyciel Danuta Cużytek

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.